“Phúc cho ai không thấy mà tin”

“Phúc cho ai không thấy mà tin”, có những việc, những điều chỉ có thể cảm nhận bằng chính con tim mình. Đã gần trưa, đúng ra mình chạy thẳng 1 lèo về nhà, sau khi xong vài việc sáng nay bên quận 10. Thế nhưng mình quyết định ghé vào Nhà Thờ Đồng Tiến …

“Phúc cho ai không thấy mà tin” Read More »